The Young Victoria (2009) : ความรักที่ยิ่งใหญ่ของราชินีวิคตอเรีย


+1 Likes (0)

The Young Victoria (2009) : ความรักที่ยิ่งใหญ่ของราชินีวิคตอเรีย

ทำจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริง สมเด็จพระราชินีวิกตอเรียพระองค์ทรงเป็นผู้ปกครองชาวอังกฤษที่ยาวนานที่สุดที่ 63 (20 มิถุนายน 2380 ในวันที่ 22 มกราคม 2444) และได้รับการยกย่องว่าเป็นจักรพรรดินีแห่งสหราชอาณาจักร บอกเล่าเรื่องราวในเวลาระหว่างเจ้าหญิงแห่งรัฐวิกตอเรียแห่งเคนท์ Chaos การเมืองจนกว่าจะถึงสมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษ และเรื่องราวของชีวิตรักของเธอกับเจ้าชายอัลเบิร์ตแห่งโคเบิร์ก ความรักในตำนานอันยิ่งใหญ่และโรแมนติกเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้คน

 

 


Popular Videos


Comments