The Wizard of Oz (1939) : พ่อมดแห่งเมืองออซ


+1 Likes (0)

The Wizard of Oz (1939) : พ่อมดแห่งเมืองออซ

โดโรธี (Judy Garland) สาวที่เป็นพายุ พาเธอเข้าไปในดินลึกลับแห่งความลึกลับ เขาต้องหา Sorcerers of Oz ใน Emerald City ให้เขากลับบ้านในกระป๋องเป็นหุ่นไล่กา สิงโตขี้ขลาด

 

 


Popular Videos


Comments