The Matrix Revolutions (2003): ปฏิวัติมนุษย์เหนือโลก


+1 Likes (0)

The Matrix Revolutions (2003): ปฏิวัติมนุษย์เหนือโลก

The Scion Army ช่วยอาสาพลเรือน Z (Nano Gay) และความคิด (Clayton Watson) ที่เข้าร่วมการต่อสู้อย่างหมดจด เพื่อหยุดการรุกรานของเหรียญ เป็นเครื่องกองทัพแบ่งป้อมของพวกเขา พลเมืองของป้อมปราการสุดท้ายของมนุษยชาติ ไม่ใช่แค่การต่อสู้เพื่อความอยู่รอดเท่านั้น แต่พวกเขายังทำเพื่ออนาคตของมนุษยชาติ

 

 


Popular Videos


Comments