The Hunger Games: Catching Fire (2013) เกมล่าเกม 2 แคชชิ่งไฟเออร์


+1 Likes (0)

The Hunger Games: Catching Fire (2013) เกมล่าเกม 2 แคชชิ่งไฟเออร์

การจับไฟเริ่มขึ้นเมื่อ Katie (Jennifer Lawrence) และ Peyton (Josh Hutcherson) กลับไปที่ไตรมาสที่ 12 ในฐานะผู้ชนะเกมล่า 74 คน หิมะพบว่ามีกลุ่มเล็ก ๆ ที่ทำร้ายอย่างรุนแรง เธอตัดสินใจที่จะจับคู่การแข่งขันล่า 75 กับผู้ชนะจาก 12 อำเภอในการต่อสู้ นอกจากนี้ยังมีซิงเกิ้ลสองเรื่องของฟินแลนด์ (Sam Kaflin) และ Joe Hannah Mason (Gina Malone) มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงของแพนตลอดไป

 

 


Popular Videos


Comments