The Hunger Games (2012): เกมล่าเกม


+1 Likes (0)

The Hunger Games (2012): เกมล่าเกม

สงครามจะเปลี่ยนโลกให้กลายเป็นความมืดในอนาคต 12 เกมหิวอยู่ภายใต้รัฐบาลของ “เมืองหลวง” ซึ่งต้อง 12 อำเภอที่จะส่งเด็กหญิงและเด็กชายที่จะเข้าร่วมเกมดาว กฎง่ายๆคือเด็กทั้ง 24 คนต่อสู้โทรทัศน์ก่อนที่จะมีชีวิตอยู่ได้เพียงหนึ่งปี

 

 


Popular Videos


Comments