The Giver (2014): พลังพลิกโลก


+1 Likes (0)

The Giver (2014): พลังพลิกโลก

Jonas (Brendan Tweeds) ชายหนุ่มคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในโลกที่ดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบ และเต็มไปด้วยความสุขและคำสั่ง ไม่มีสี แต่เมื่อเขาเริ่มใช้เวลากับผู้บริจาค (Jeff Bridges) ที่เก็บความทรงจำของชุมชนนี้ไว้ เขาเริ่มค้นพบความจริงเกี่ยวกับอดีตที่เป็นอันตราย มืดและลึกลับในเมืองนี้ มันเป็นโอกาสเล็ก ๆ แต่เขาจะทำทุกอย่างในอำนาจของเขาเพื่อปกป้องทุกคนและหลบหนีจากโลกนี้

 

 


Popular Videos


Comments