The Garden of Words (2013): ยามสายฝนโปรยปราย


+1 Likes (0)

The Garden of Words (2013): ยามสายฝนโปรยปราย

Takao, Akizuki, เด็กนักเรียนมัธยมฉันอยากเป็นช่างทำรองเท้า ฤดูฝนในโตเกียวพุ่งขึ้นในวันแรกของโรงเรียน และมุ่งหน้าไปยังสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ชินจูกุ นั่งอยู่ในศาลาในศาลาเล็ก ๆ ในศาลาเดียวกันนอกฝนตกปรอยๆ ผู้หญิงที่วิ่งเบียร์และช็อกโกแลตทำงาน ทั้งสองไม่ได้พูดอย่างนั้น จนกว่าฝนจะหยุดลง เธอเห็นชื่อโรงเรียนในแผนภาพ เธอตรัสว่า Takao ด้วยคำสับสนและทิ้งไว้ในตอนเช้าในวันที่ฝนตก พบในศาลา

 

 


Popular Videos


Comments