The Danish Girl (2015): เดอะ เดนนิช เกิร์ล


+1 Likes (0)

The Danish Girl (2015): เดอะ เดนนิช เกิร์ล

Ian Wharton (Eddie Reddy) และ Gerd Davenport (Alicia Wyder) สองคู่รักที่มีชีวิตและทำงานแย่มาก เมื่อเอียนเริ่มค้นพบต้นกำเนิดที่แท้จริงของเขา นี้จะนำเขาไปสู่เส้นทางที่ไม่รู้จัก เธอกลายเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้ชื่อ Lili

 

 


Popular Videos


Comments