Terminator 2 (1991): Judgment Day โลกาวินาศ


+1 Likes (0)

Terminator 2 (1991): Judgment Day โลกาวินาศ

การคาดการณ์ของมนุษยชาติภัยพิบัติที่จะดับด้วยมือของ SkyNet เครือข่ายกว้างใหญ่ของเครื่อง End of the World ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ในเวลานั้น Skynet ได้ให้กำเนิด T-1000 หุ่นยนต์เทคโนโลยีใหม่ที่นำหน้า T-800 เขาถูกส่งไปตามเวลาเพื่อฆ่าจอห์นคอนเนลลี ซาร่าห์ซึ่งกลายเป็นผู้นำมนุษย์ในการต่อต้านเครื่องในเวลาเดียวกันมนุษยชาติได้ส่งหุ่นยนต์ T-800 ไปทั่วโลกเพื่อปกป้องผู้นำเด็กของพวกเขา

 

 


Popular Videos


Comments