Star Wars: Episode II – Attack of the Clones (2002): กองทัพโคลนส์จู่โจม


+1 Likes (0)

Star Wars: Episode II – Attack of the Clones (2002): กองทัพโคลนส์จู่โจม

สาธารณรัฐยังคงมีส่วนร่วมในความขัดแย้งและความสับสนวุ่นวาย ขบวนการแบ่งแยกดินแดนนับร้อย ๆ ใครกลายเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ความกลัวของกาแลคซี แม้เจไดไม่สามารถปิดกั้นการเคลื่อนที่นี้ได้ วางแผนไว้เป็นเวลานาน แม้ว่าจะยังไม่เปิดเผย แต่ก็เป็นกองทัพที่ทรงพลัง จุดเริ่มต้นของสงครามโคลนนิ่ง และจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดของสาธารณรัฐ

 

 


Popular Videos


Comments