Pretty Woman (1990) : ผู้หญิงบานฉ่ำ


+1 Likes (0)

Pretty Woman (1990) : ผู้หญิงบานฉ่ำ

Vivian (Julia Roberts) ผู้ต้องดูแลตัวเอง ความต้องการทางโภชนาการมีหัวใจที่ดี ไม่ใช่วัตถุนิยมที่รุนแรง เมื่อเขาได้พบกับเอ็ดเวิร์ด (Richard Gare) นักธุรกิจผู้มั่งคั่ง แต่จริยธรรมของคนชราไม่สำคัญ ต่อมาเมื่อ Vivian ได้พบกัน จิตสำนึกของเขาถูกซ่อนไว้ในสิ่งแวดล้อม ฉันค่อยๆได้

 

 


Popular Videos


Comments