OtherLife (2017)


+1 Likes (0)

OtherLife (2017)

เรื่องราวของ Ren Amari ดูแลพี่ชายของ Jared Amari ซึ่งกำลังติดต่อกับนักดำน้ำ เธอคิดค้นประเภทของตัวควบคุม เธอเรียกมันว่า “Biological Software” เพื่อช่วยฟื้นฟูน้องชายของเธอ

 

 


Popular Videos


Comments