Nightcrawler (2014) : เหยี่ยวข่าวคลั่ง ล่าข่าวโหด


+1 Likes (0)

Nightcrawler (2014) : เหยี่ยวข่าวคลั่ง ล่าข่าวโหด

ทุกคืนเป็นเสื้อที่มีสีสันกับรถ กล้องวีดีโอและเสียงวิทยุ บินไปทั่ว Los Angeles ค้นหาบทความในหนังสือพิมพ์ ผู้สื่อข่าวอิสระเหล่านี้เป็นที่รู้จัก ล่าสัตว์กลางคืนล่าเหยื่อที่จะนั่ง Fire Murder and Chaos ฉันหวังว่าจะขายภาพให้กับสำนักข่าวท้องถิ่น สถานการณ์น่ากลัว พวกเขาต้องการที่จะพยายามที่จะเปลี่ยนความผิดทางอาญาและผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของเงินดอลลาร์และเงิน

 

 


Popular Videos


Comments