Moonlight (2016): มูนไลท์


+1 Likes (0)

Moonlight (2016): มูนไลท์

ชีวิตของเช็กสเปียร์ในสามประเภทอายุ (Ashton Sanders) ฉันกำลังพยายามหาวิถีชีวิต และถาม เขาต้องตอบสนองความต้องการที่แท้จริงในใจของเขาหรือไม่? ท่ามกลางสังคมแอฟริกันอเมริกันที่ผู้ชายหมดหวังว่าผู้ชายต้องผลักดันจุดอ่อนของพวกเขา และจะนำไปสู่การระบายน้ำตามรูปแบบต่างๆของความรุนแรง

 

 


Popular Videos


Comments