Memories of Murder (2003) : ฆาตกรรม ความตาย และสายฝน


+1 Likes (1)

Memories of Murder (2003) : ฆาตกรรม ความตาย และสายฝน

เหตุการณ์ที่ทำให้ตกตะลึงในเกาหลีระหว่างปี 1986 ถึงปี 1991 ไม่ได้ส่งผลให้มีการฆาตกรรมน้อยกว่า 10 คดี อายุเฉลี่ยของผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออยู่ระหว่าง 13 ถึง 71 ปี มีสัญญาณของการข่มขืนและฆ่าอุปกรณ์ที่พวกเขากระทำ ให้มันเป็นชุดชั้นใน กระเป๋าสะพายหรือแม้แต่ถุงน่อง ตำรวจไม่เข้าใจ วัตถุประสงค์ของฆาตกรคืออะไร? และพวกเขาไม่สามารถจับตัวฆาตกรตัวนี้ได้

 

 


Popular Videos


Comments