Life (2017) : สายพันธุ์มฤตยู


+1 Likes (0)

Life (2017) : สายพันธุ์มฤตยู

ลูกเรือของสถานีอวกาศนานาชาติอยู่ในภาพ การค้นพบที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ เมื่อหลักฐานและร่องรอยของ “ชีวิต” บนดาวอังคารสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์เดียวและ “ที่” ถูกเปิดเผยจะแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาลึก ๆ อันตรายแฝงกว่าที่คาดไว้

 

 


Popular Videos


Comments