Last Man Standing (1996) : คนอึดตายยาก


+1 Likes (0)

Last Man Standing (1996) : คนอึดตายยาก

John Smith (Bruce Willis), คนจรจัด หนีจากชิคาโกด้วยแผนการอัจฉริยะ เพื่อส่งเสริมให้ทั้งสองกลุ่มของคู่อริที่จะทำให้การต่อสู้นองเลือดในเท็กซัส ในการต่อสู้ระหว่างมาเฟียกับมาเฟียไอริชและมาเฟียอิตาลี

 

 


Popular Videos


Comments