Kilo Two Bravo (2014) (Kajaki) : ฝ่านรกคาจาคี


+1 Likes (0)

Kilo Two Bravo (2014) (Kajaki) : ฝ่านรกคาจาคี

สร้างโดยเรื่องราวที่แท้จริงของทหารอังกฤษ พวกเขาได้รับมอบหมายให้ป้องกันไม่ให้กลุ่ม Taliban โจมตีอัฟกานิสถานในพื้นที่ Kaga พวกเขาได้ตรวจสอบสิ่งที่น่าสงสัยก่อนที่พวกเขาพบวัตถุระเบิด พวกเขาต้องหาทางช่วยเหลือกันและกัน กำลังรอความช่วยเหลือจากอากาศ แสดงถึงความกล้าหาญและความร่วมมือ เพื่อช่วยชีวิตลูกพี่ลูกน้องทหาร

 

 


Popular Videos


Comments