Her Love Boils Bathwater (2016) : 60 วัน เราจะมีกันตลอดไป


+1 Likes (0)

Her Love Boils Bathwater (2016) : 60 วัน เราจะมีกันตลอดไป

Fatah (Rii Miyazawa) แม่ที่หนักที่สุดในแฝงอยู่ อย่างไรก็ตามเมื่อเขารู้ว่าเขามีเวลาแค่สองเดือนบนดาวเคราะห์ดวงนี้เขาตัดสินใจที่จะใช้เวลาที่เหลือในภารกิจทั้งสี่ของเขา: 1. หาสามีที่ขาดหายไป 2. ซ่อมห้องน้ำ 3. ปกป้องทุกคนโดยเฉพาะ Asami (Hana, Suizaki) ลูกสาวของเธอมักถูกคุกคามโดยเพื่อนของเธอ และภารกิจสุดท้ายยังคงเป็นความลับ

 

 


Popular Videos


Comments