Hell or High Water (2016): ปล้นเดือด ล่าดุ


+1 Likes (0)

Hell or High Water (2016): ปล้นเดือด ล่าดุ

เรื่องราวของผู้ลักพาตัว (Chris Pine) และพี่ชายของเขา (Ben Foster) ผู้ถูกคุมขังในการวางแผนการโจรกรรมครั้งใหญ่ ดังนั้นพวกเขาจึงจะรักษาครอบครัวของพวกเขาในเท็กซัส นายอำเภอมาร์คัส (เจฟฟ์บริดเจส) ได้ประกาศว่าทั้งสองพี่น้องไม่ยอมล่าสัตว์

 

 


Popular Videos


Comments