A Ghost Story (2017): ผียังห่วง


+1 Likes (0)

A Ghost Story (2017): ผียังห่วง

คู่หนุ่มสาวมีความสุขกับชีวิต จนกระทั่งสามีของเธอไม่คาดคิดหายตัวไปจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ออกจากบ้านไปที่บ้านใกล้บ้าน แล้วเขาก็ฟื้นขึ้นมาในจิตวิญญาณ และนั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวของวิญญาณที่หาทางกลับบ้านและมองชีวิตของภรรยาที่รักของพวกเขา

 

 


Popular Videos


Comments