Evan Almighty (2007): พี่ขอเป็นพระเจ้าด้วยคน


+1 Likes (0)

Evan Almighty (2007): พี่ขอเป็นพระเจ้าด้วยคน

อีวาน (สตีฟแคร์โรลล์) วันรุ่งขึ้นหลังจากที่พระเจ้าทรงมีความสุข (มอร์แกนฟรีแมน) เปลี่ยนเขาให้กลายเป็นคนใหม่บุคลิกใหม่และทำท่า สร้างแผ่น Noem ใหม่และเก็บสัตว์ต่างๆ ทำบนเรือเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วม (ในวันนี้เป็นสถานที่ที่ยังไม่ทราบ) คุณเพียงแค่รู้ว่าภารกิจนี้คือการสร้างความวุ่นวายและนรก

 

 


Popular Videos


Comments