Equity (2016)


+1 Likes (0)

Equity (2016)

เรื่องราวความเสี่ยงเรื่องเงินทุนและการทุจริตธนาคารเพื่อการลงทุนอาวุโส Naomi Bishop คุกคามเรื่องอื้อฉาวทางการเงิน และแก้โรคได้ ด้วยการฉ้อโกงทางเว็บ ..

 

 


Popular Videos


Comments