Cloud Atlas (2012): หยุดโลกข้ามเวลา


+1 Likes (0)

Cloud Atlas (2012): หยุดโลกข้ามเวลา

การกระทำและผลกระทบของการกระทำแต่ละครั้งมีผลกระทบต่อชีวิตในอดีต ปัจจุบันและอนาคตปริศนาและความรักจะซ้อนกัน เมื่อฆาตกรรูปร่างชีวิตหนึ่งเขาจะกลายเป็นวีรบุรุษ และความเมตตาใช้เวลาเพียงไม่กี่ร้อยปีเท่านั้น ได้แรงบันดาลใจจากการปฏิวัติในอนาคต

 

 


Popular Videos


Comments