Citizenfour (2014) : แฉกระฉ่อนโลก


+1 Likes (0)

Citizenfour (2014) : แฉกระฉ่อนโลก

นี่เป็นบทสัมภาษณ์ของผู้คนที่มีชื่อว่าอาชญากรแห่งชาติ Edward Snowden อดีตพนักงานรักษาความปลอดภัยกล่าวว่า “สหรัฐอเมริกา (NSA) กลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีการถกเถียงกันมากที่สุดในปีนี้” เมื่อ Snowden เข้ามาเขย่าโลกเผยแผนการเฝ้าระวังลับของสหรัฐฯและสหราชอาณาจักรและเขาก็ถูกจับกุมและปล่อยตัวในประเด็นนี้

 

 


Popular Videos


Comments