Captain America: Civil War (2016) ศึกฮีโร่ระห่ำโลก


+1 Likes (0)

Captain America: Civil War (2016) ศึกฮีโร่ระห่ำโลก

เมื่อสตีฟโรเจอร์สนำทีมเวนเจอร์สคนใหม่ ดำเนินการต่อเพื่อปกป้องมนุษยชาติ หลังจากเหตุการณ์รอบโลก มดมีส่วนเกี่ยวข้องกับผลกระทบ ความกดดันทางการเมืองเกิดจากระบบการตรวจสอบ และพิจารณาผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิ สภาพที่เป็นอยู่ปัจจุบันทำให้เกิดรอยร้าวในกลุ่มผู้กระทำความผิด ในขณะที่เขาต้องปกป้องโลกจากคนร้ายคนใหม่

 

 


Popular Videos


Comments