Beauty and the Beast (2017): โฉมงามกับเจ้าชายอสูร


+1 Likes (0)

Beauty and the Beast (2017): โฉมงามกับเจ้าชายอสูร

การผจญภัยอันมหัศจรรย์ของ Bell (Emma Watson) ผู้หญิงสวยสดใส ผู้ที่ถูกขังอยู่ในปราสาท Beit แม้ในความกลัว มิตรภาพของฉันกับปราสาท และเรียนรู้ที่จะมองข้ามรูปลักษณ์ป่าของ Beast ดูเจ้าชายที่ดีของที่อยู่จริง

 

 


Popular Videos


Comments