Battle Royale (2000): เกมนรก โรงเรียนพันธุ์โหด


+1 Likes (0)

Battle Royale (2000): เกมนรก โรงเรียนพันธุ์โหด

ในอนาคตญี่ปุ่นอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด การล่มสลายทางเศรษฐกิจอย่างถาวรของผู้คนกว่า 10 ล้านคนกลายเป็นผู้ว่างงาน สังคมแย่ลงจำนวนครูและครูที่เสียชีวิตในปีนี้คือ 80,000 คน ด้วยการใช้กำลังรุนแรงภายในโรงเรียนทำให้นักเรียนได้รับความเสียหายถึง 1,200 คน อาชญากรรมที่เยาวชนมีความหลากหลาย การแพร่ระบาดของอาชญากรแพร่กระจายไปทั่วทุกแห่ง ปัญหาของวัยรุ่นกำลังกลายเป็นปัญหาหลักแห่งชาติ พวกเขาไม่เชื่อฟังการเชื่อฟังของผู้ใหญ่ ครูประมาท รัฐบาลได้พัฒนามาตรการตอบโต้ โดยการประกาศว่า “วิธีการปฏิรูปการศึกษาสมัยใหม่” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อฟื้นฟูสิทธิของผู้ใหญ่ผ่านศึกรอยัลหรือไม่ช้าก็เรียกว่า BR,

 

 


Popular Videos


Comments