A Beautiful Mind (2001): ผู้ชายหลายมิติ


+1 Likes (0)

A Beautiful Mind (2001): ผู้ชายหลายมิติ

เรื่องราวของหนึ่งในอัจฉริยะของโลก แรงบันดาลใจจากชีวประวัติของ John Forbes, Nasha, Jr. นักคณิตศาสตร์ที่หล่อเหลา Nasha เขาค้นพบสิ่งที่แปลกใจเมื่อตอนที่ยังหนุ่ม เมื่อเขากลายเป็นคนต่างชาติ ความกระตือรือร้นของเขาดึงดูดบรรยากาศของโลก เปลี่ยนเมื่อปัญญาของเขาถูกคว้าโดยความเจ็บป่วยทางจิต แต่เขาไม่ยอมแพ้ไม่สามารถฉันจะไม่ต่อสู้และยืนยันในการต่อสู้กับความคิดของเขาเอง ด้วยความช่วยเหลือของอลิเซียภรรยาที่เสียสละของเขา หลังจากหลายทศวรรษแห่งความยากลำบากเขาได้รับรางวัลโนเบลในปี 1994 Nash แน่วแน่ยังคงทำงานให้กับเขาในวันนี้

 

 


Popular Videos


Comments