50 First Dates (2004): 50 เดท จีบเธอไม่เคยจำ


+1 Likes (0)

50 First Dates (2004): 50 เดท จีบเธอไม่เคยจำ

Henry Sandro (นักชีววิทยาทางน้ำ) พบ Lucy Whitmore (Barrymore) ผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบ และเขาก็ตกหลุมรักเธอ แต่เมื่อเขาพบเธอในวันรุ่งขึ้น เขาจำไม่ได้ว่าเขาเป็นใคร โรคของลูซี่เป็นโรคทางสมอง ตอนนี้ด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนของเขา Uly (Schneider) Henry ต้องหาทางพบ Lucy และทำให้เธอตกหลุมรักเขาทุกวัน

 

 


Popular Videos


Comments