16 Blocks (2006): คู่อึดทะลุเมือง


+1 Likes (0)

16 Blocks (2006): คู่อึดทะลุเมือง

มันเป็นเวลาเพียง 118 นาทีสำหรับสองคนที่ได้รับ คนที่ทำผิดตลอดชีวิตตำรวจ เกี่ยวกับน้ำและระบบ คิดเกี่ยวกับความจริง และคุณค่าของชีวิตคืออะไร? เมื่อเขาพบกับนักโทษเขาต้องไปศาลต่อศาล 16 บล็อกเป็นระยะห่างระหว่างคุกและศาล นำนักโทษไปให้ตำรวจ คนที่ไม่ต้องการความชั่วร้ายของพวกเขาจะได้รับการสัมผัสเพียง 16 ช่วงตึกเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนจำนวนมาก แจ็ค (บรูซวิลลิส) จะเอาชนะใจตัวเองโดยการกลับมาสู่ความดี แม้กระทั่งกับตำรวจ และวางแผนท้ายที่สุด ..

 

 


Popular Videos


Comments