13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (2016): 13 ชม. ทหารลับแห่งเบนกาซี


+1 Likes (0)

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (2016): 13 ชม. ทหารลับแห่งเบนกาซี

เรื่องราวของนายทหารหกคนที่พยายามจะปกป้องชีวิตของทูตสหรัฐฯในเมืองเบงกาซีประเทศลิเบียในปีพ. ศ. 2555 เนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปีของการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2544 โดยเจมส์บาดกัล John Griesin, Max Martini, โทบีสตีเฟ่น, Pablo Schruse, Dominik Fuso, David Denman และ Freddy Strawman

 

 


Popular Videos


Comments