ดู พิฆเนศ มหาเทพไอยรา EP.35 (4/4) | ช่อง8 | Ganesh Mahathepiyara


+1 Likes (0)


นักแสดง พระพิฆเนศ(อุซาเอียร์ บาซาร์), พระแม่ปารวตี(อากันกชา ปูรี), พระศิวะ(มัลคัน ซิงห์), พระขันธกุมาร / พระเจ้ากรรติเกยะ(บาซานต์ บาตต์), พระอินทร์(เมียร์ อาลี), มหาพราหมณ์มุนีนาราดา(อานันด์ โกราเดีย), เทวีโรหินี(รียันคา ชานดา), พระวิษณุ(ราหุล ชาร์มา) ประเภท Period Fantasy ประเภท ละคร สถานี THAICH8


Actor Ganesh (Osama ear Bazaar), Goddess Parvati (ah well, teas Puri), Shiva (MUL cars Singh), Lord Murugan / God Kan Tigre him (Mubarak. Sant League West), Indra (Mir Ali), Great Brahma Muni McNamara David (Anand D’Oradea), Lady Robin Lahiri’s (Mary lean Kha Chan Da), Vishnu (Rahul Sharma) type. Period Fantasy drama stations THAICH8

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา


Popular Videos


Comments