V for Vendetta (2005): เพชฌฆาตหน้ากากพญายม


+1 Likes (0)

V for Vendetta (2005): เพชฌฆาตหน้ากากพญายม

ในช่วงกลางของภูมิทัศน์แห่งอนาคตของระบอบเผด็จการชาวอังกฤษ Evans (Natalie Portman) สาวที่ช่วยชีวิตได้รับการช่วยเหลือจากสถานการณ์มรณะ คนที่อยู่ในหน้ากากที่รู้จักกันแค่ V (Hugo Vogue), V มีความซับซ้อน เต็มไปด้วยคาถาใครจะรู้ได้ร่าเริงอ่อนโยนอ่อนโยนและฉลาด เขาเป็นคนที่ให้ชีวิตแก่การปลดปล่อยประชาชน พวกเขาได้รับอนุญาตให้ติดตามจากผู้กดขี่ มันยังขม การแก้แค้นและความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการรัฐประหารของความขัดแย้งส่วนบุคคล

 

 


Popular Videos


Comments