The Birth of a Nation (2016): หัวใจทาส สงครามสร้างแผ่นดิน


+1 Likes (0)

The Birth of a Nation (2016): หัวใจทาส สงครามสร้างแผ่นดิน

เนทปาร์คเกอร์ทาสหลากสีสันที่มีเรื่องราวชีวิตที่สวยงาม ตั้งแต่วัยเด็ก โตขึ้นด้วยความยากลำบากระงับและเห็นทาสด้วยกัน ได้รับการรักษาเหมือนพวกเขาไม่ใช่มนุษย์ดังนั้นพวกเขาจึงเลือกที่จะต่อสู้กับความอยุติธรรมนี้

 

 


Popular Videos


Comments