Slumdog Millionaire (2008): สลัมด็อก มิลเลียนแนร์ คำตอบสุดท้าย…อยู่ที่หัวใจ


+1 Likes (0)

Slumdog Millionaire (2008): สลัมด็อก มิลเลียนแนร์ คำตอบสุดท้าย…อยู่ที่หัวใจ

Jamal Malik (อายุสิบแปดปีของ Dave Patel) เดินทางกลับมายังประเทศในฐานะผู้เปลี่ยนเครื่องเล่นเกมอินเดียน และเขาสามารถพิชิตคำตอบทั้งหมดได้ เฉพาะคนสุดท้ายจะขจัดคพ็อตโดย 20 ล้านรูปี Jamal เปิดเผยแหล่งที่มาของคำตอบเหล่านี้ เรื่องราวกลับไปหาลูกน้อย โลกกับพี่ชายของเธอ จนกระทั่งเขาได้พบ Latika (Freida Pinto) เป็นที่รักของเขาเท่านั้น และเมื่อเขาแยกตัว เกมเศรษฐีเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เธอได้พบกับเธออีกครั้ง

 

 


Popular Videos


Comments