Old Boy (2013) : เปิดบัญชีแค้น


+1 Likes (0)

Old Boy (2013) : เปิดบัญชีแค้น

เมื่อ Joe (Josh Brolin) เป็นคนธรรมดาติดและล็อคได้ถึง 20 ปีโดยไม่มีเหตุผลหรือคำอธิบายใด ๆ เมื่อเธอได้รับการปล่อยตัวสิ่งเดียวที่อยู่ในหัวของเขาคือการค้นหาคนที่อยู่ข้างหลังเขา แต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่รู้ การลบบัญชียังอยู่ในปริศนา การสร้างบทลงโทษ ปวดและตื่นเต้นเกินจินตนาการ

 

 


Popular Videos


Comments