Joy (2015): เธอสู้เพื่อฝัน


+1 Likes (0)

Joy (2015): เธอสู้เพื่อฝัน

ความตื่นเต้นผจญภัยของผู้หญิง เก็บครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ให้มากที่สุด เมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ยากลำบากที่จะเอาชนะ มันเป็นแรงผลักดันด้วยความจำเป็นความจริงใจและความฝันตลอดชีวิต จอยได้ชัยชนะในที่สุด ในฐานะผู้ค้นพบและผู้นำนับหมื่นล้านดอลลาร์มันเปลี่ยนชีวิตเธอให้กับครอบครัวของเธอ

 

 


Popular Videos


Comments