Interstellar (2014): ทะยานดาวกู้โลก


+1 Likes (0)

Interstellar (2014): ทะยานดาวกู้โลก

เมื่อใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของโลกนักสำรวจคนใดคนหนึ่งจะต้องยอมรับภารกิจที่มีความสำคัญมากกว่าภารกิจใด ๆ จารึกในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ พวกเขาต้องเดินทางรอบจักรวาลโดยใช้รูหนอนที่เพิ่งค้นพบใหม่ เพื่อข้ามพรมแดนของเส้นทางอวกาศของมนุษย์ ให้คนเอาชนะระยะทางที่กว้างใหญ่ระหว่างดวงดาว เพื่อหาคำตอบที่ซ่อนอยู่ในดวงดาวว่ามีอนาคตที่รอคอยมนุษยชาติอยู่หรือไม่?

 

 


Popular Videos


Comments