In the Mouth of Madness (1994): ผีสมองคน


+1 Likes (0)

In the Mouth of Madness (1994): ผีสมองคน

John Trent (Sam Neill) นักสืบเอกชน เขาได้รับการว่าจ้างให้หานักเขียนชื่อดังที่น่ากลัว Schnitzen (Jurgen Prochnow) ผู้ซึ่งหายตัวไปอย่างลึกลับ จอห์นและพยายามที่จะหามัน ที่อยู่ของซาโตเคนอยู่ตอนนี้ฮอบส์ แต่เมืองนี้ไม่มีอยู่บนแผนที่ของสหรัฐอเมริกา ชื่อของเมืองนี้ปรากฏเฉพาะในหนังสือของเคนเท่านั้น

 

 


Popular Videos


Comments