Dante’s Peak (1997) : ธรณีไฟนรกถล่มโลก


+1 Likes (0)

Dante’s Peak (1997) : ธรณีไฟนรกถล่มโลก

หากไม่มีการแจ้งเตือนในวันนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไป อากาศกำลังหมุนการละลายของดินที่ภูเขาไฟซึ่งใช้เวลานาน ด้วยพลังแห่งการทำลายล้าง ใครจะมีชีวิตรอดได้เมื่อนรกปลดปล่อยแผ่นดินนี้?

 

 


Popular Videos


Comments