Child’s Play (1988): แค้นฝังหุ่น 1


+1 Likes (0)

Child’s Play (1988): แค้นฝังหุ่น 1

ค้นหาความตื่นเต้นของชีวิตที่ฆ่าตายที่ไม่ได้ตายบนร่างของตุ๊กตา เฉพาะ Andy รู้ว่า Chuck สัญญาว่าจะเป็นเพื่อนกับคนตาย นั่นคือสาเหตุของการฆาตกรรม แต่ความกลัวที่แท้จริงคือ ตุ๊กตาชั่วร้ายนี้พยายามที่จะนำวิญญาณกลับเข้าไปในร่างมนุษย์อีกครั้ง

 

 


Popular Videos


Comments