ดู Food Fighto ศึกครัวเดียวกัน | EP.6 [3/3]


+1 Likes (0)


นักแสดง อ.ยิ่งศักดิ์(ดร.ยิ่งศักดิ์ จงเลิศเจษฎาวงศ์), เท้ดดี้(เท้ดดี้ กวิน จงเลิศเจษฎาวงศ์), นานา(นานา มารีน่า จงเลิศเจษฎาวงศ์) ประเภท รายการอาหาร ประเภท ไลฟ์สไตล์ สถานี Yingsak Food TV


The actors. Yingsak (Dr. Yingsak. Let’s Jake Wong), Teddy (Teddy Gwynn said Jake’s family), Nana (Nana Marina Let’s Jake Wong) Type of food lifestyle channel Yingsak Food TV.

Food Fighto ศึกครัวเดียวกัน


Popular Videos


Comments